Evanghelia zilei (vineri, 29 ianuarie, Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul)

Mc 8,1-10: În zilele acelea, fiind iarăși mulțime multă și neavând ce să mănânce, Isus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce. Și de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi pe drum, că uniiContinue reading “Evanghelia zilei (vineri, 29 ianuarie, Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul)”

Evanghelia zilei (joi, 28 ianuarie, Sf. cuv. Efrem Sirul †373; Sf. Toma de Aquino (†1274)

Mc 7,24-30: Și ridicându-Se de acolo, S-a dus în hotarele Tirului și ale Sidonului și, intrând într-o casă, voia ca nimeni să nu știe, dar n-a putut să rămână tăinuit. Căci îndată auzind despre El o femeie, a cărei fiică avea spirit necurat, a venit și a căzut la picioarele Lui. Și femeia era păgână, deContinue reading “Evanghelia zilei (joi, 28 ianuarie, Sf. cuv. Efrem Sirul †373; Sf. Toma de Aquino (†1274)”

Evanghelia zilei (marți, 26 ianuarie, Sf. cuv. Xenofont și familia sa – sec. VI)

Mc 7,5-16: Și L-au întrebat pe El fariseii și cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii Tăi după datina bătrânilor, ci mănâncă cu mâinile nespălate? Iar El le-a zis: Bine a proorocit Isaia despre voi, fățarnicilor, precum este scris: “Acest popor Mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine”. Dar în zadar Mă cinstesc,Continue reading “Evanghelia zilei (marți, 26 ianuarie, Sf. cuv. Xenofont și familia sa – sec. VI)”

Evanghelia zilei (luni, 25 ianuarie, Sf. aep. Grigore din Nazianz, †390)

Mc 6,54-7,8: Și ieșind ei din corabie, îndată L-au cunoscut. Și străbăteau tot ținutul acela și au început să-I aducă pe bolnavi pe paturi, acolo unde auzeau că este El. Și oriunde intra în sate sau în cetăți sau în sătulețe, puneau la răspântii pe cei bolnavi, și-L rugau să le îngăduie să se atingă măcarContinue reading “Evanghelia zilei (luni, 25 ianuarie, Sf. aep. Grigore din Nazianz, †390)”

Evanghelia zilei (Duminică, 24 ianuarie, a 31 dR, a Vindecării orbului din Ierihon)

Lc 18,35-43: Și când S-a apropiat Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Și, auzind el mulțimea care trecea, întreba ce e aceasta. Și i-au spus că trece Isus Nazarineanul. Și el a strigat, zicând: Isuse, Fiul lui David, fie-Ți milă de mine! Și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iarContinue reading “Evanghelia zilei (Duminică, 24 ianuarie, a 31 dR, a Vindecării orbului din Ierihon)”