Evanghelia zilei (marți, 9 februarie, + Sf. 40 m. din Lacul Sebaste, †322)

Lc 22,39-42.45-71;23,1: Și, ieșind, s-a dus după obicei în Muntele Măslinilor, și ucenicii l-au urmat. Și când a sosit în acest loc, le-a zis: Rugați-vă, ca să nu intrați în ispită. Și El S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, și îngenunchind, Se ruga. Zicând: Părinte, de voiești, treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă. Și, ridicându-Se din rugăciune, a venit la ucenicii Lui și i-a aflat adormiți de întristare. Și le-a zis: De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită. Și vorbind El, iată o mulțime și cel ce se numea Iuda, unul dintre cei doisprezece, venea în fruntea lor. Și s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute. Iar Isus i-a zis: Iuda, cu sărutare vinzi pe Fiul Omului? Iar cei din preajma Lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis: Doamne, dacă vom lovi cu sabia? Și unul dintre ei a lovit pe sluga arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Isus, răspunzând, a zis: Lăsați, până aici. Și atingându-Se de urechea lui l-a vindecat Și către arhiereii, către căpeteniile templului și către bătrânii care veniseră asupra Lui, Isus a zis: Ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbii și cu toiege. În toate zilele fiind cu voi în templu, n-ați întins mâinile asupra Mea. Dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului. Și, prinzându-L, L-au dus și L-au băgat în casa arhiereului. Iar Petru Îl urma de departe. Și, aprinzând ei foc în mijlocul curții și șezând împreună, a șezut și Petru în mijlocul lor. Și o slujnică, văzându-l șezând la foc, și uitându-se bine la el, a zis: Și acesta era cu El. Iar el s-a lepădat, zicând: Femeie, nu-L cunosc. Și după puțin timp, văzându-l un altul, i-a zis: Și tu ești dintre ei. Petru însă a zis: Omule, nu sunt. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susținea zicând: Cu adevărat și acesta era cu El, căci este galileian. Și Petru a zis: Omule, nu știu ce spui. Și îndată, încă vorbind el, a cântat cocoșul. Și întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru; și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese că, mai înainte de a cânta cocoșul astăzi, tu te vei lepăda de Mine de trei ori. Și ieșind afară, Petru a plâns cu amar. Iar bărbații care Îl păzeau pe Isus, Îl batjocoreau, bătându-L. Și acoperindu-I fața, Îl întrebau, zicând: Proorocește cine este cel ce Te-a lovit? Și hulindu-L, multe altele spuneau împotriva Lui. Și când s-a făcut ziuă, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și L-au dus pe El în sinedriul lor. Zicând: Spune nouă dacă ești Tu Hristosul. Și El le-a zis: Dacă vă voi spune, nu veți crede; Iar dacă vă voi întreba, nu-Mi veți răspunde. De acum însă Fiul Omului va ședea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu. Iar ei au zis toți: Așadar, Tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și El a zis către ei: Voi ziceți că Eu sunt. Și ei au zis: Ce ne mai trebuie mărturii, căci noi înșine am auzit din gura Lui? Și sculându-se toată mulțimea acestora, L-au dus înaintea lui Pilat.

Imnul Fericiților Episcopi Martiri

Compozitor: Anamaria Carmen Opreanu
Interpretare: Corala Catolica
Solistă: soprana Mihaela Buhaiciuc
Aranjament muzical: dirijor Mihail Gorbonov
Montaj video: Anca Berlogea-Boariu

Imnul episcopilor martiri

1. S-au născut pe-aceste plaiuri, au păzit ce-i românesc, 
Preoți sfinți cu drag de țară, cu glas dulce-ardelenesc; 
Au iubit Cetatea Romei, s-au rugat in graiul lor, 
Cu Rozarul Maicii Sfinte au unit acest popor.

REFREN:
Sfinții mei din catedrale, cu inel arhieresc,
O coroană de lumină ați primit ca dar ceresc.
Am păstrat credința noastră și în veci n-o voi lăsa,
A fost toată viața voastră, este toată viața mea!

2. Într-o noapte-n mare taină spre Calvar pe toți i-au dus,
Stele-n cer dau mărturie că mergeau după Isus;
Si-au murit bătuți și-n chinuri, umiliți şi-nfometați,
Cu durere mare-n suflet că de frați au fost trădați.

3. Ce iubire fără seamăn! Câtă jertfă! Cât prinos!
Câte cruci pe ziduri scrise! Câte – altare cu Cristos!
N-au fost niciodată singuri, a stat Domnul lângă toți
Și în sfinte catedrale și în temnițe cu hoți.

4. Șapte sfinți, martiri episcopi, cu iubire au sădit,
In grădina Maicii Sfinte, boabe care au rodit;
Rod bogat adună Domnul în mănunchi la Liturghii,
Din Biserica Unită ce în veci va dăinui.

CODA:
Sunt catolic și credința eu pe veci o voi păstra, 
A fost toată viața voastră,  este toată viața mea.

Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit!

Iubiți credincioși,

Biserica așa a rânduit ca Postul Mare să aibă o perioadă de 4 săptămâni de pregătire. De ce? Pentru că fără pregătire nu vom izbuti. Dacă mă va chema unul dintre voi mâine să alerg 20 de km cu siguranță nu voi reuși. Pentru o astfel de cursă trebuie să mă pregătesc. Iar Postul Mare poate fi și așa privit, ca pe un maraton. Sau, de pildă, dacă vă interesați, cucerirea Everestului durează două luni de zile. Vă veți întreba de ce durează atât de mult urcarea unui munte. Pentru că fără o pregătire asiduă, și fără o aclimatizare a corpului, treptată, la condițiile de joasă presiune atmosferică, este imposibil. Așa și postul este imposibil de dus la capăt fără pregătirea necesară, un soi de „aclimatizare” la condițiile pe care le presupune această perioadă de negare de sine și de renunțare la tot soiul de deprinderi culinare sau de comportament de care strâns ne-am legat.

Duminica aceasta este cea a Lăsatului Sec de Carne, următoarea cea a Lăsatului Sec de Brânză, dar pe lângă această pregătire de cumpătare culinară, Biserica ne pregătește și spiritual prin pericopele evanghelice atent alese. Dacă săptămâna trecută ne-a adus aminte prin pilda Fiului Risipitor de iertarea lui Dumnezeu, în această Duminică vrea să ne atragă atenția că deși Dumnezeu este iertător, el este și drept, iar la capătul veacurilor, va veni ziua Înfricoșătoarei Judecăți. Nu este cazul să ne culcăm pe o ureche și să ne bazăm exclusiv pe iertarea Tatălui ceresc, pentru că vom fi judecați pe măsura faptelor noastre.

Iertare, grațiere există și în judecata oamenilor. Justiția iartă de pedepse, dar nu gratuit, am văzut persoane care au fost iertate de pedepse, dar și aceste iertări au fost consecințe ale faptelor lor, cel mai des buna lor purtare conjugată cu recunoașterea vinovăției.

Aș dori să vă întreb, iubiți credincioși, cum ați răspunde cuiva care a distrus sau a întinat o fotografie a unuia dintre cei dragi? Dacă ar merge cineva la mormântul unui părinte sau copil, ar scuipa fotografia de pe cruce și ar smulge-o? Ați spune că este doar o fotografie? Nu cred, ați spune nu că și-a bătut joc de o poză, ci că și-a bătut joc de acea persoană dragă Dvs. Probabil că ați fi foarte supărat pe acea persoană, deoarece modul în care tratăm imaginile oamenilor indică ce părere avem despre ei. Dacă dezonorăm fotografia cuiva, o dezonorăm pe acea persoană. Dar dacă tratăm imaginile cu grijă și respect, onorăm persoana a cărei imagine este.

În această duminică a Judecății de Apoi, ne amintim că fiecare ființă umană este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu putem nega acest adevăr: cum îi tratăm pe ceilalți așa îl tratăm pe Domnul. Fiecare persoană este o icoană vie și modul în care o tratăm dezvăluie adevărata natură a relației noastre cu Isus Hristos. Atunci când ne rănim aproapele, nu întinăm doar o imagine a Domnului, atunci îl rănim pe Domnul. Atunci când ignorăm un om, îl ignorăm pe Domnul.

De aceea El ne-a învățat în lectura Evangheliei de astăzi că standardul suprem al judecății este modul în care îi tratăm pe cei pe care este atât de ușor să-i neglijăm: flămândul, străinul, golul, bolnavul și deținutul. În măsura în care îi slujim pe acești oameni, îl slujim pe Domnul nostru. În măsura în care îi ignorăm, îl neglijăm și îl denigrăm. Hristos le spune celor drepți: „Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.” Și El le spune celor care se îndreaptă spre pedeapsă: „Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.”

Învățăm din acest pasaj că sănătatea sau boala sufletelor se manifestă – se arată – în ceea ce facem în fiecare zi în timp ce ne întâlnim cu cei ale căror circumstanțe de viață necesită sacrificii din partea noastră pentru bunăstarea lor. Contrar părerii generale, viața creștină nu este un fel de evadare evlavioasă de la provocările neplăcute ale vieții, ci o vocație de a purta crucea pe măsură ce devenim icoane vii ale iubirii și îndurării Domnului nostru, în special pentru cei ale căror provocări sunt neplăcut de abordat. Și vă reamintesc, am spus de mai multe ori acest lucru, Hristos nu a purtat crucea lui, ci crucea noastră, a păcatelor noastre. Nu vom realiza mare lucru atunci când vom duce pe umeri crucea noastră, ci doar atunci când vom purta crucea aproapelui nostru. Nu trebuie doar să ne păzim să facem rău, este esențial să înfruntăm toate neplăcerile și neliniștile și să facem bine.

Este greu de acceptat, dar totuși este adevărat: modul în care tratăm icoanele vii ale lui Hristos ne arată adevărata natură a relației noastre cu El, indiferent de ceea ce spunem că credem. Sfântul Ioan a scris în Epistola sa: „Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească.” (1 Ioan 4:20) De asemenea, scrie: „Iar cine are bogăţia lumii acesteia şi se uită la fratele său care este în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în acela dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1 Ioan 3: 17-18)

Este ușor într-un loc precum Wiener Neustadt să fii creștin numai cu vorba, pentru că de obicei ne costă foarte puțin aici să spunem că credem în Isus Hristos. Este mult mai solicitant însă să fim atât de uniți cu Hristos încât să transmitem dragostea și mila Sa tuturor celor din viața noastră, în special celor cărora le-am ignora mai degrabă problemele. Cu atât mai mult este cazul când observăm că drepții din textul Evangheliei noastre nici măcar nu erau conștienți că se îngrijesc de Domnul când îi slujeau pe cei aflați în nevoie. Au arătat în mod spontan dragoste și milă față de apropiații lor nevoiași. Așa l-au slujit ei pe Hristos fără să știe măcar ce fac.

Și este atât de ușor, iubiți credincioși, să găsim scuze și a nu-i ajuta pe ceilalți. Avem atâtea lucruri importante de făcut, suntem atât de ocupați, avem atât de puține resurse financiare și trebuie să ne îngrijim de familiile noastre. Credem că problemele altora sunt vina și preocuparea lor, nu a noastră. Ne place să evităm adevărul că într-adevăr îl întâlnim pe Hristos în aproapele nostru, mai ales atunci când acesta este enervant, mofturos sau nerecunoscător.

Dar nu, nu trebuie să fim bogați pentru a da cuiva un telefon sau pentru a întreține o prietenie. Nu este nevoie de mulți bani pentru a da atenție unui copil sau pentru a vizita pe cineva într-un azil de bătrâni. Chiar și în lockdown putem scrie un e-mail, un mesaj sau da un telefon celor mai singuri. Sau putem dona sânge și salva viața cuiva. Sau cum ați făcut voi iubiți credincioși și ați adunat puțin de la fiecare și ați ajutat un copil sărman din România cu un computer ca să poată să-și continue educația. Oricât de tineri sau bătrâni am fi, interacționăm cu oameni care au nevoie de compania noastră, de încurajarea noastră și de rugăciunile noastre. În loc să îi ignorăm, trebuie să îi tratăm așa cum ne tratează Hristos, arătând milă și iubire chiar și atunci când sunt enervanți, mofturoși sau nerecunoscători.

Bine, sună atât de ușor, dar știm cu toții cât de greu este în practică. Și tocmai de aceea avem nevoie de disciplina spirituală a Postului Mare, precum postul, rugăciunea, milostenia, iertarea și împăcarea. Căci atunci când ne smerim astfel în fața lui Dumnezeu și a aproapelui nostru, ne deschidem către puterea sfântă care biruie chiar și moartea. Când ne deturnăm atenția obsesivă de la propriul ego la dragostea lui Dumnezeu și la aproape, facem un pas crucial spre vindecarea sufletelor noastre.

Chiar dacă nu ne place să acceptăm acest lucru, chiar și persoana ale cărei circumstanțe de viață le considerăm revoltătoare poartă chipul lui Dumnezeu. Hristos a murit și a înviat pentru cei pe care suntem înclinați să-i condamnăm și să-i ignorăm. Și, nu, viețile noastre nu vor fi distruse dacă agenda și planurile noastre sunt puțin amânate sau înlocuite de cele ale unei Împărății care nu este din lumea aceasta. Întrucât scopul nostru este să intrăm în acea Împărăție, nu ar trebui să fim surprinși atunci când experimentăm disconfort și osteneală în slujirea unui Mântuitor pe care lumea l-a respins.

Și în timp ce ne pregătim pentru călătoria postului din acest an, să nu uităm că postul nu este doar o schimbare a dietei, ci un instrument care ne poate ajuta să luptăm cu pasiunile, cu viciile care ne împiedică să-L slujim pe Hristos în aproapele nostru. Postul slăbește egoismul care ne împiedică să împărtășim dragostea lui Dumnezeu cu ceilalți. Această „terapie” ne vindecă sufletul și ne ajută să-L slujim pe Hristos în aproapele nostru. Întrucât, repet, toți poartă chipul și asemănarea lui Dumnezeu, modul în care îi tratăm este modul în care îl tratăm pe El. Judecata sa finală va fi o confirmare a stării sufletelor noastre, o confirmare a cine am devenit fiecare prin gândurile, cuvintele și faptele noastre. Chiar dacă ne dăm sau nu seama, acțiunile noastre zilnice ne modelează profund și au consecințe veșnice.

Avem deci cu adevărat nevoie de disciplina spirituală din Postul Mare pentru a ne ajuta să-L slujim pe Isus Hristos. Și dacă vă întrebați cum să-L slujiți, gândiți-vă doar la oamenii bolnavi, singuri, săraci și alți sărmani pe care îi cunoașteți. Căci, de vreme ce El ne-a iubit și ne-a slujit, atunci trebuie să-L iubim și să-L slujim în toți cei care poartă chipul și asemănarea Lui. Căci chiar și cea mai nenorocită și josnică ființă umană este cu adevărat o icoană vie a lui Isus Hristos. Postul ne va ajuta să dobândim viziunea spirituală pentru a vedea acest adevăr. Amin!

Evanghelia zilei (Duminică, 7 februarie, A ÎNFRICOȘĂTOAREI JUDECĂȚI)

Mt 25,31-46: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile și-i va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit; Gol am fost și M-ați îmbrăcat; bolnav am fost și M-ați cercetat; în temniță am fost și ați venit la Mine. Atunci drepții Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând și Te-am hrănit? Sau însetat și Ți-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin și Te-am primit, sau gol și Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga: Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și nu Mi-ați dat să beau; Străin am fost și nu M-ați primit; gol, și nu M-ați îmbrăcat; bolnav și în temniță, și nu M-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu Ți-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici Mie nu Mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la osândă veșnică, iar drepții la viață veșnică.

Evanghelia zilei (miercuri, 3 februarie, dreptul Simeon și profetesa Ana)

Mc 10,11-16: Și El le-a zis: Oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta, săvârșește adulter cu ea. Iar femeia, de-și va lăsa bărbatul ei și se va mărita cu altul, săvârșește adulter. Și aduceau la El copii, ca să-Și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau. Iar Isus, văzând, S-a mâhnit și le-a zis: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, căci a unora ca aceștia este împărăția lui Dumnezeu. Adevărat zic vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea. Și, luându-i în brațe, i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei.

Evanghelia zilei (marți, 2 februarie, + ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI ÎN TEMPLU)

Lc 2,22-40: Și când s-au împlinit zilele curățirii lor, după legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului. Precum este scris în Legea Domnului, că orice întâi-născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Și să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Spiritul Sfânt era asupra lui. Și lui i se vestise de către Spiritul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și din îndemnul Spiritului a venit la templu; și când părinții au adus înăuntru pe Pruncul Isus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, El L-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, după cuvântul Tău, în pace, Că ochii mei văzură mântuirea Ta, Pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel. Iar Iosif și mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi. Și era și Ana proorocița, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer, ajunsă la adânci bătrânețe și care trăise cu bărbatul ei șapte ani de la fecioria sa. Și ea era văduvă, în vârstă de optzeci și patru de ani, și nu se depărta de templu, slujind noaptea și ziua în post și în rugăciuni. Și venind ea în acel ceas, lăuda pe Dumnezeu și vorbea despre Prunc tuturor celor ce așteptau mântuire în Ierusalim. După ce au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar Copilul creștea și Se întărea cu spiritul, umplându-Se de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra Lui.

Evanghelia zilei (Duminică, 31 ianuarie, a 34 dR, a Fiului risipitor. Sf. cuv. m. Vasile – sec. VIII. Sf. cuv. Casian Romanul †435)

Lc 15,11-32: Și a zis: Un om avea doi fii. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea, și el a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei țări, și acesta l-a trimis la țarinile sale să păzească porcii. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-și în sine, a zis: Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și-i voi spune: Tată, am greșit la cer și înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și, sculându-se, a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și, alergând, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și i-a zis fiul: Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale: Aduceți degrabă haina lui cea dintâi și-l îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui; Și aduceți vițelul cel îngrășat și-l înjunghiați și, mâncând, să ne veselim; Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină. Și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, și tatăl tău a înjunghiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a primit sănătos. Și el s-a mâniat și nu voia să intre; dar tatăl lui, ieșind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat.

Evanghelia zilei (sâmbătă, 30 ianuarie, + SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit †235)

Mt 5,14-19: Voi sunteți lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate. Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, și va învăța așa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăția cerurilor; iar cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema în împărăția cerurilor.

Evanghelia zilei (vineri, 29 ianuarie, Aducerea moaștelor Sf. ep. Ignațiu Teoforul)

Mc 8,1-10: În zilele acelea, fiind iarăși mulțime multă și neavând ce să mănânce, Isus, chemând la Sine pe ucenici, le-a zis: Milă Îmi este de mulțime, că sunt trei zile de când așteaptă lângă Mine și n-au ce să mănânce. Și de-i voi slobozi flămânzi la casa lor, se vor istovi pe drum, că unii dintre ei au venit de departe. Și ucenicii Lui I-au răspuns: De unde va putea cineva să-i sature pe aceștia cu pâine, aici în pustie. El însă i-a întrebat: Câte pâini aveți? Răspuns-au Lui: șapte. Și a poruncit mulțimii să șeadă jos pe pământ. Și, luând cele șapte pâini, a mulțumit, a frânt și a dat ucenicilor Săi, ca să le pună înainte. Și ei le-au pus mulțimii înainte. Și aveau și puțini peștișori. Și binecuvântându-i, a zis să-i pună și pe aceștia înaintea lor. Și au mâncat și s-au săturat și au luat șapte coșuri cu rămășițe de fărâmituri. Și ei erau ca la patru mii. Și i-a slobozit. Și îndată intrând în corabie cu ucenicii Săi, a venit în părțile Dalmanutei.

Sfinții zilei

Iubiți credincioși,

Astăzi, 28 ianuarie, Sfânta noastră Biserică cinstește doi mari sfinți și teologi. Ambii au fost proclamați Doctori ai Bisericii, Sf. Efrem Sirul de către Papa Benedict al XV-lea, iar Sf. Toma de Aquino de către Papa Pius al V-lea.

Pe cei care aveți astăzi timp, vă încurajăm să vă rugați Acatistul Sf. Efrem, o rugăciune despre care se crede că ajută în cele mai grele situații. Pentru a citi acatistul apăsați aici.

Cei care nu aveți astăzi îndeajuns timp pentru a vă ruga întreg acatistul puteți spune această rugăciune:

Prea Bunule Doamne, îţi mulţumim că pururea te îngrijeşti de noi! Tu faci să răsară soarele peste cei buni şi peste cei răi şi faci să cadă ploaia şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi, dar lumina veşniciei Tale şi rourarea Prea Sfântului Tău Spirit se pogoară totdeauna peste noi, prin Sfinţii Tăi cei aleşi: ucenicii de peste veacuri, care pururea se roagă pentru noi. Primeşte, aşadar, şi rugăciunile sfântului părinte al nostru, Efrem Sirul, care în viaţa pământească a împlinit în toate voinţa Ta şi astfel a dobândit un loc în casa Ta, împreună cu sfinţii care din veac Ţi-au bineplăcut! Binevoieşte, Preabunule, ca şi noi, cei ce cinstim pe acest mare sfânt al Tău, prin ruga şi faptele noastre, să cinstim împreună cu el, în împărăţia Ta, preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit! Amin!