Vizita în Austria a Prea Sfințitului Părinte Episcop Cristian Dumitru Crișan

Vizita în Austria a Prea Sfințitului Părinte Episcop Cristian Dumitru Crișan, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, Vizitator Apostolic

În perioada 03-07 noiembrie a.c. Preasfințitul Cristian s-a aflat în vizită de lucru și pastorală în Austria. Prima întâlnire a acestei vizite canonice avut loc pe 03.11.2021 la Salzburg unde, P.S. Episcop Cristian s-a întâlnit cu Excelența sa, Î.P.S. Franz Lackner, Arhiepiscop de Salzburg, președintele Conferinței Episcopale Austriece. Apoi, pe 04.11.2021, pentru P.S. Episcop Cristian a urmat întâlnirea de la St. Pölten (capitala statului federal Austria Inferioară) cu Excelența să P.S. Alois Schwarz, Episcop Diecezan de St. Pölten. Cea mai importantă întâlnire pentru P.S. Cristian a avut loc la Viena cu Eminența Sa Î.P.S. Cardinal Christoph Schönborn, Arhiepiscop de Viena, Mitropolit și Ordinarius pentru credincioșii Bisericilor Catolice de Rit Răsăritean din Austria.Discuțiile au privit provocările activității bisericilor catolice din România și Austria precum și abordarea procesului sinodal la început de drum în biserica universală.

În continuare, pe 06.11.2021, P.S. Episcop Cristian a celebrat Sf. Liturghie Arhierească la Capela Sf. Rochus din Viena, împreună cu preoții români slujitori în parohii și din alte servicii pastorale.Cu acest prilej, vicarul general al Ordinariatului pentru Bisericile Orientale din arhidieceza de Viena, P.C. Yuriy Kolasa, a dat citire unui act istoric: DECRET PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI SERVICIU PASTORAL pentru credincioșii Bisericii Greco-Catolice Române, pe teritoriul Arhidiecezei de Viena, cu denumirea ”Misiunea Română Unită”, dat de către Î.P.S. Christoph, Cardinal Schönborn, Ordinarius pentru credincioșii bisericilor catolice de rit răsăritean din Austria. Tot acum, prin alte două decrete ale Ordinariului, au mai fost învestiți, EKan. (Canonic Onorar) Mag. Vasile Luțai în poziția de ,,DELEGAT PASTORAL ȘI RECTOR al Serviciului Pastoral ”Misiunea Română Unită” pentru credincioșii Bisericii Greco-Catolice Române de pe teritoriul Arhidiecezei de Viena, iar Mag. Lic. Ioan Iulian Hotico ca vicar al Serviciului Pastoral ”Misiunea Română Unită”. De asemenea s-a dat citire convenției încheiate intre Parohia Penzing „Sf. Iacob” și Misiunea Română Unită privind acordarea ca lăcaș de cult a Capelei Sf. Rochus, din Penzingerstrasse 70, 1140 Viena și încadrarea sa în parohia latină. Ca o încununare a veștilor bune, a fost anunțată și data sărbătoririi Hramului Misiunii Române Unite din Viena, Coborârea Spiritului Sfânt, Rusaliile, pe 10.06.2022 cu participarea Mitropolitului Î.P.S. Cardinal Christoph Schönborn și a P.S. Cristian Crișan, Vizitator Apostolic. (Despre semnificația și impactul acestui act vezi mai jos o succintă încadrare istorică)

Pe 07.11.2021 P.S. Episcop Cristian și-a continuat vizita canonică în orașul Wiener Neustadt, la parohia păstorita de părintele Ioan Iulian Hotico. Aici, Preasfinția Sa a celebrat în Dom Sfânta Liturghie Arhierească împreună cu un larg sobor de preoți, cu concursul vicarului general, prilej cu care a fost consacrat ca diacon subdiaconul dr. Gerhard Deimel, care si-a găsit vocația in sânul bisericii noastre. La liturghie au participat numeroși invitați din ambele rituri ale bisericii catolice. P.S. Părintele Episcop Cristian a felicitat si pe proaspăt hirotonitul preot Felician Petru Vladu, numit prin decret al Ordinariului ca vicar parohial pentru parohia locului. P.S. Episcop Cristian a mulțumit călduros gazdelor participante, Propst Franz Xaver Brandmayr al Domului si corului Institutului Teologic Internațional din Trumau. După acest eveniment liturgic a urmat o agapă in grădina centrului parohial bogat asortată cu bucate tradiționale si stropite cu băuturi ca acasă. N-au lipsit nici coralele și pricesnele spontane grăitoare de bucurie și voie bună.

Încadrare istorica a evenimentului din 06.11.2021.

Biserica Română Unită are și a avut o legătură specială cu Viena. Această lungă istorie este strâns legată de însuși actul Unirii din 1699-1701. Primul nostru episcop consacrat, Atanasie Anghel a avut aici, la Viena, parte de recunoaștere și confirmare dar și de punere la încercare, actul Unirii fiind desăvârșit și recunoscut politic tocmai aici, în capitala fostei monarhii. Si urmașii săi în Scaunul episcopal si metropolitan de la Blaj au studiat si au fost cunoscuți la Viena: Ioan Inocențiu Micu Klein (1728-1751), Petru Pavel Aron, (1752-1764), Atanasie Rednic (1765-1772), Grigore Maior (1773-1782). Mai recent: Episcopii martiri Valeriu Traian Frențiu și Ioan Bălan au studiat la Augustineum Viena unde au obținut doctoratul in teologie in 1902, respectiv in 1906.Împăratul Iosif al II-lea a instituit în anul 1784 Parohia Sf. Barbara pentru toți catolicii de rit „grecesc”, unde era reprezentată si Biserica greco-catolică română din Imperiul Habsburgic. Congregația pentru Bisericile Orientale, prin decretul din 20.12.1935, a scos Parohia Sf. Barbara de sub jurisdicția Arhidiecezei de Lemberg (Lvov) transferând-o jurisdicției Arhiepiscopului de Viena, in calitate de delegat al Sf. Scaun. Astfel, Parohia Sf. Barbara a rămas în directa subordonare a Sf. Scaun. Decrete ulterioare din anii 1945, 1956, 1987, 2018 au extins și definit jurisdicția si prerogativele Arhidiecezei de Viena ca arie de competență asupra tuturor bisericilor de rit oriental, prin numirea Arhiepiscopului de Viena in calitate de Ordinariu pentru Bisericile Catolice Orientale din Austria. Prin prezentul decret, Biserica Română Unita din Viena si toată Austria este ridicată la rang de Serviciu Pastoral dotat plenar, disjuns din Parohia Centrala Sf. Barbara în deplinătatea drepturilor si obligațiilor parohiale. Acest decret istoric deschide o noua etapă în prezența Bisericii Române Unite care activează de acum în nume propriu încardinată direct in Arhidieceza de Viena. De aceea, acest moment marcat de prezența P.S. Episcop Cristian are un caracter istoric, ca lucrare desăvârșită pentru consolidarea Bisericii Române Unite din Austria în lumina făcătoare de minuni a Spiritului Sfânt.

Autori: Sorin Farcaș, Mihai R. T. Balomiri, 08.11.2021

Pentru mai multe fotografii apăsați aici.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: